HrusGuitars.cz

Kytara – historie a vývoj hudebního nástroje

Samotné slovo kytara, které označuje tento hudební nástroj, pochází původně z arabského slova kitára, respektive z řeckého kithara. V uplynulých staletích prošla kytara dlouhým vývojem. V principu se však jedná o velice starý hudební nástroj.

Vývojově vychází z takových hudebních nástrojů, jako je harfa, citera či lyra. Už dokonce Bible, klíčová morální a historická autorita naší kultury, se hned v úvodu zmiňuje o muži jménem Jubal, který hrál na strunný nástroj zvaný kinnór. Jubal se tak podle biblické zprávy stal jakýmsi „praotcem“ všech, kdo hrají na harfu a z ní odvozené další strunné nástroje.

Nejstarším druhem strunného nástroje byl kinnór

Jak vypadal původní biblický hudební nástroj zvaný kinnór, dnes ve skutečnosti nevíme. Že však fungoval na principu drnkací hry přes skupinu napnutých strun, je z biblického popisu zcela zřejmé. Jednoznačná je i skutečnost, že kinnór byl ve starověku velice populárním hudebním nástrojem.

V pozdějších staletích prošly strunné nástroje rozsáhlým vývojem. Samotná klasická kytara existuje v současné podobě přibližně od konce 18. století. Její korpus ve tvaru arabské osmičky má kruhový rezonanční otvor. Struny nejsou umístěny ve vzduchu, ale souběžně s krkem, vybaveným hmatníkem s pražci. V souvislosti s kytarami klasického tvaru se často objevují dva přívlastky – španělská a akustická kytara. Co si pod nimi máme představit?

Klasická akustická španělka? Názvosloví klasických kytar

Španělská kytara, které se lidově říká španělka, je charakteristická kruhovým ozvučným otvorem a nylonovými strunami. Používá se především v klasické a španělské hudbě. Někdy se ale i na španělce používají kovové struny. Obvyklé to ale není. Španělka není na takovou zátěž stavěná, a nemusí proto tah ocelových strun vydržet. Název španělka je samozřejmě odvozen od španělské kytarové tradice, která tento druh klasických kytar proslavila.

Pojem akustická kytara je novotvar. Dříve, než se objevily první elektrické kytary, byla každá kytara akustická. To znamená, že k tvorbě zvuku využívala pouze akustických schopností svých strun a ozvučné skříňky. U elektrických kytar je zvuk vytvářen či zesilován pomocí různých elektrických zařízení. Co je tedy akustická kytara? To jsou všechny ty klasické kytary nebo takové kytary, které využívají výhradně klasických akustických principů. Tedy například kytary renesanční, barokní i moderní klasické kytary s nylonovými či ocelovými strunami.

Kam dál: